I-SYS Gergi Halat Cam Köprü - EXPO 2016

I-SYS GERGİ HALAT CAM KÖPRÜ - EXPO 2016

 

HALAT GERGİ SİSTEMLERİ

 

Fuar alanı boyunca kıvrılarak akan nehrin görselini bozmadan cam köprüde yürüyen ziyaretçilerin güvende hissetmesine sağlamak adına cam köprü yürüme yolundaki şeffaf görüntünün altına 16 adet I-SYS gergi halat sistemi yerleştirerek emniyeti sağladık.  Aynı şekilde cam köprüde I-SYS korkuluk kullanarak bir yandan şeffaflığı sürdürüp bir yandan da güvenlik sağladık.

 

We installed 16 piece I-SYS backstay rope system under the transparent part of the glass bridge walkway in order to help visitors feel safe while walking on the glass bridge that expands over the river that surrounds the expo area. We also used I-SYS balustrade on the glass bridge and carried on the transparency while providing security.