X-Tend Korkuluk - Kat Mekatronik

X-TEND KORKULUK - KAT MEKATRONİK

Çatalca Serbest Bölge’de, eğimli bir topografyada bağımsız ada parsel üzerinde inşaa edilen fabrikada, mimari kurgu; yapının işletme performansının ve kullanıcı konforunun en üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla, fiziksel çevre kontrolü ile ilişkili mühendislik tasarımlarıyla ve enerji modellemesiyle paralel yürütülmüş projede cephe yeşillendirme ve korkuluk işi tarafımızdan yapılmıştır.

 

X-TEND KORKULUK - KAT MEKATRONİK

The factory is built in the Free Zone of Çatalca on sloped land on a free plot. The architectural design was carried in parallel with engineering designs associated with physical environment control and energy modelling in order to maintain operational performance of the structure and user comfort at the utmost level. Carl Stahl was responsible for the greenery and ballustrade works of the project.